Mô tả thuật toán tìm số nhỏ nhất có trong dãy số đó A={314,1,6,-2}

Question

Mô tả thuật toán tìm số nhỏ nhất có trong dãy số đó A={314,1,6,-2}

in progress 0
Remi 5 tháng 2021-07-30T21:46:27+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:48:21+00:00

  Input: Mảng A 

  Output: Min

  Mô tả:

  Đặt min là A[1] {Tức min=314}

  Đặt i=2, chạy từ i->4 (2->4}

  Nếu Min>A[i] thì Min là A[i], nếu không bỏ qua

  {Giả sử, 314 lớn hơn 1 thì bay giờ đặt giá trị Min là 1, rồi tiếp theo, do 1 không lớn hơn 6 thì bỏ qua, tương tự, 1>-2 thì min đặt là -2}

  Mấy cái {} bạn không cần ghi vào đâu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )