Mỗi chất đều có những tính chất nhất định không bao giờ thay đồi. Nếu tính chất của chất thay đổi thì chất cũng thay đổi. Cho ví dụ để chứng minh câu

Question

Mỗi chất đều có những tính chất nhất định không bao giờ thay đồi. Nếu tính chất của chất thay đổi thì chất cũng thay đổi. Cho ví dụ để chứng minh câu nói trên

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2021-09-30T23:58:31+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T23:59:52+00:00

  Ví dụ như axit HCl

  HCl luôn có tính chất hóa học đặc trưng mà chỉ riêng các axit mới có đó là làm quỳ tím hóa đỏ nhưng khi ta cho HCl tác dụng với một chất khác như bazo và muối thì tính chất ấy sẽ không còn nữa bởi vì lúc này nó đã biến thành một chất khác

  PTHH: HCl+NaOH–>NaCl+H20

  PTHH: 2HCl+BaCO3–>BaCl2+CO2+H20

  Nhận thấy sau phản ứng các chất trên như NaCl, CO2, H20 đều ko có khả năng làm đổi màu quỳ tím vì sau phản ứng ko còn tồn tại sự có mặt của HCl

  PT đầu tiên: H trong HCl đã đi hết vào H20, Cl đã đi hết vào trong muối NaCl

  PT thứ hai: H đã đi hết vào trong H20, Cl đã đi hết vào BaCl2 để tạo muối

   

  0
  2021-10-01T00:00:18+00:00

  Mỗi chất đều có những tính chất nhất định không bao giờ thay đổi.

  VD:

  *T/c vật lý:

  -Trạng thái, màu sắc,mùi,vị,…

  -Tính tan hay không tan trong nước.

  -Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi.

  -Khối lượng riêng.

  -Khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt.

  *T/c hóa học:

  -Là khả năng biến đổi thành chất khác.

  Nếu tính chất của chất thay đổi thì chất cũng thay đổi.

  VD:Đun lưu huỳnh là chất rắn .Lưu huỳnh nóng chảy ra ở 113 độC.

  →Nhiệt độ nóng chảy của Lưu huỳnh là 113 độC.

     (Dựa vào t/c vật lý: Nhiệt độ nóng chảy)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )