…mỗi dây thần kinh tủy tạo bao gồm các nhóm …cảm giác nối với…qua rể sao (còn gọi là rể cảm giác) và nhóm sợi thần kinh…,nối với tủy sống bằng

Question

…mỗi dây thần kinh tủy tạo bao gồm các nhóm …cảm giác nối với…qua rể sao (còn gọi là rể cảm giác) và nhóm sợi thần kinh…,nối với tủy sống bằng các rể trước (còn gọi là rể vận động) chính các nhóm sợi liên quan đến các rể này sau khi đi qua khe giữa hai cột sống liên tiếp đã nhập lại thành dây thần kinh tủy dây thần kinh tủy thuộc loại dây thần kinh pha,tức là vừa dẩn truyền…vừa dẩn truyền
Giợi ý
1 xung thần kinh cảm giác
2 vận động
3 tủy sống
4 giây thần kinh tủy
5 sợi thần

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-10-26T18:46:33+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T18:47:44+00:00

  giây thần kinh tủy mỗi dây thần kinh tủy tạo bao gồm các nhóm .sợi thần kinh..cảm giác nối với.tủy sống..qua rể sao (còn gọi là rể cảm giác) và nhóm sợi thần kinh.vận động..,nối với tủy sống bằng các rể trước (còn gọi là rể vận động) chính các nhóm sợi liên quan đến các rể này sau khi đi qua khe giữa hai cột sống liên tiếp đã nhập lại thành dây thần kinh tủy dây thần kinh tủy thuộc loại dây thần kinh pha,tức là vừa dẩn truyền.xung thần kinh cảm giác..vừa dẩn truyền

  Chúc bạn học tốt!

   

  0
  2021-10-26T18:48:11+00:00

  đáp án lần lượt là:

  1. dây thần kinh tủy

  2. sợi thần kinh

  3.tủy sống

  4.vận động

  5.  xung thần kinh cảm giác

  MIK NGHĨ TKE KO BT ĐÚNG KO

  VOTE 5* CHO MIK NHÉ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )