Mỗi độ trong …………bằng một độ trong nhiệt giai Xenxiut

Question

Mỗi độ trong …………bằng một độ trong nhiệt giai Xenxiut

in progress 0
Abigail 4 tuần 2021-07-10T11:42:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:43:19+00:00

  Mỗi độ trong …………bằng một độ trong nhiệt giai Xenxiut

  `=>`thang nhiệt độ Kenvin (1K)

  Mong bn cho hay nhất,thanks :V

  0
  2021-07-10T11:43:57+00:00

  Mỗi độ trong …thang nhiệt độ Kenvin (1K)………bằng một độ trong nhiệt giai Xenxiut

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )