Mỗi học sinh của lớp 10C đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 25 bạn chơi bóng đá, 23 bạn chơi bóng chuyền và 9 bạn chơi cả hai môn này. Hỏ

Question

Mỗi học sinh của lớp 10C đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 25 bạn chơi bóng đá, 23 bạn chơi bóng chuyền và 9 bạn chơi cả hai môn này. Hỏi lớp 10C có bao nhiêu học sinh?

in progress 0
Genesis 7 ngày 2021-12-03T12:53:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T12:54:12+00:00

  Số học sinh chỉa chơi bóng đá là:

   $25-9=16$ (học sinh)

  Số học sinh chỉ chơi bóng chuyển là:

   $23-9=14$ (học sinh)

  Số học sinh của lớp $10C$ là: 

   $16+14+9=39$ (học sinh)

         Đáp số:$39$ học sinh.

   

  0
  2021-12-03T12:54:26+00:00

  Chúc bạn học tốt

  Đáp án: 39 

  Hướng dẫn giải:

  A = Tập các học sinh lớp 10C chơi bóng đá.

  B = Tập các học sinh lớp 10C chơi bóng chuyền.

  Suy ra là tập các học sinh của lớp.

  Để đếm số phần tử của  B, ta đếm số phần tử của A ( học sinh) và số phần tử của B (23 học sinh). Với cách đếm này, các phần tử của thuộc  (9 học sinh) được đếm hai lần.

  Suy ra số học sinh của lớp 10C là: 25+23-9=39

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )