Mỗi lần tim đập tim thực hiện một công để đưa 60 g máu di chuyển trong cơ thể để lên độ cao trung bình là 40 cm cho biết tim đập trung bình 72 lần mỗi

Question

Mỗi lần tim đập tim thực hiện một công để đưa 60 g máu di chuyển trong cơ thể để lên độ cao trung bình là 40 cm cho biết tim đập trung bình 72 lần mỗi phút tính công do tim thực hiện trong một min và công suất trung bình của tim khi hoạt động

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-10-06T14:38:03+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:39:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi m =60g=0,6 k,g

        h-40cm=0,4 m

  Vì tim đập trung bình 72 lần mỗi phút nên công do tim thực hiện trong 1 phút là:

  A= 17,28J

  Công suất trung bình của tim khi hoạt động là:

  0
  2021-10-06T14:39:48+00:00

  Đổi m=60g=0,6kg;h=40cm=0,4m

  Vì tim đập trung bình 72 lần mỗi phút nên công do tim thực hiện trong 1 phút là:

  A=72.m.g.h=72.0,06.10.0,4=17,28J

  Công suất trung bình của tim khi hoạt động là:

  P=At=17,2860=0,288W

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )