mỗi loài được coi là một mắt xích trong chuỗi thức ăn, vừa tiêu thụ mắt xích phía trước , vừa bị mắt xích phía sau tiêu thụ, vậy thực vật và vsv phân

Question

mỗi loài được coi là một mắt xích trong chuỗi thức ăn, vừa tiêu thụ mắt xích phía trước , vừa bị mắt xích phía sau tiêu thụ, vậy thực vật và vsv phân giải có được xem là mắt xích hay không?
nếu có tại sao trong lưới thức ăn lại không được xem là mắt xích chung của nhiều chuỗi thức ăn nhất?

in progress 0
Melanie 3 tuần 2021-07-08T18:14:08+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:15:55+00:00

  $*$ Trong lưới thức ăn, mỗi loài được coi là 1 mắt xích

  $→$ Thực vật và vsv phân giải được xem là 1 mắt xích( mở đầu và kết thúc)

  $*$ Thực vật và vsv phân giải  không được coi là mắt xích chung vì không thỏa mãn điều kiện vừa tiêu thụ sinh vật phía trước, vừa bị sinh vật phía sau tiêu thụ.

  $+$ Thực vật: Không có mắt xích phía trước

  $+$ Vsv phân giải không có mắt xích phía sau

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )