Mọi ngừ ơi ! Mọi ngừ ơi ! Lại là tui nà ! Linh nà ! Làm dúp tui nghen ! Iu lém ! Bài 1: @4x-15=33 b)44+(33-x)=68 c)72chia hết cho x; 96chia hết cho x

Question

Mọi ngừ ơi ! Mọi ngừ ơi ! Lại là tui nà ! Linh nà !
Làm dúp tui nghen ! Iu lém !
Bài 1:
@4x-15=33
b)44+(33-x)=68
c)72chia hết cho x; 96chia hết cho x và 6Tâm Lang có chia hết cho 5 ko ? Vì sao ? b)Tìm x ,biết x là số nguyên tố nhỏ hơn 20

in progress 0
Audrey 4 ngày 2021-12-05T07:06:58+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:08:05+00:00

  Đáp án:

  B1

  a)12

  b)9

  c)12

  Giải thích các bước giải:

   B1

  a)4x-15=33

  =>4x=33+15

  =>4x=48

  =>x=12

  b)44+(33-x)=68

  =>(33-x)=68-44

  =>33-x=24

  =>x=33-24

  =>x=9

  c)72 chia hết cho 12,96 chia hết cho 12 và 12 thỏa mãn điều kiện 6<x<20

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )