Mọi người chỉ em cách quy tắc phép tính của số nguyên đi ak

Question

Mọi người chỉ em cách quy tắc phép tính của số nguyên đi ak

in progress 0
Allison 2 ngày 2021-12-07T19:34:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:35:15+00:00

  Đáp án:quy tắc tính của số nguyên là

   

  Giải thích các bước giải:cộng: giao hoán:a+b=b+c

  Kết hợp:(a+b)+c=a+(b+c)

  Cộg vs số đs:a+(-a)=0

  TRừ:a-b=a+(-b)

  Quy tắc dấu ngoặc : khi bỏ dấu ngoặc có dấu trừ đằng trước thì phải đõi dấu đa thức trong ngoặc -thành±bcộng thành trừ còn trước ngoặc là dấu cộng thì khi bỏ dấu ngoặc dữ nguyên các dấu ban đầu

   

  0
  2021-12-07T19:35:34+00:00

  Đáp án:

   kết hợp 

  Giao hoán 

  Cộng với số đối 

  Cộng với 0

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )