mọi người cho em hỏi là làm cách nào để ra được sản phẩm của 2 phương trình này v ạ? H20 + K20 -> 2KOH H2 + SO3 -> H2SO4

Question

mọi người cho em hỏi là làm cách nào để ra được sản phẩm của 2 phương trình này v ạ?
H20 + K20 -> 2KOH
H2 + SO3 -> H2SO4

in progress 0
Nevaeh 2 tháng 2021-10-11T18:52:45+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:53:48+00:00

  Đáp án:

  $H_{2}O$ + $K_{2}O$ → $2KOH_{}$  

  $H_{2}O$ + $SO_{3}$ → $H_{2}SO_4$ 

  Cái này bạn bắt buộc phải học và nhớ cái phương trình:v

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-11T18:53:56+00:00

  Phương trình em phải nhớ mới xác định được sản phẩm tạo ra nha

  \(\begin{array}{l}
  {H_2}O + {K_2}O \to 2KOH\\
  {H_2}O + S{O_3} \to {H_2}S{O_4}
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )