Mọi người cho em hỏi tại sao phải chọn chiều dương với chiều chuyển động của vật. tại sao lại có v ( vận tốc ) < 0 E

Question

Mọi người cho em hỏi tại sao phải chọn chiều dương với chiều chuyển động của vật.
tại sao lại có v ( vận tốc ) < 0 Em mói vào 10 nên chưa biết ah

in progress 0
Athena 1 năm 2021-09-07T07:53:29+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:54:54+00:00

  Đáp án:

   Đó coi là quy ước 

  -Véctơ gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều hướng theo chiều dương.

   Véctơ vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều hướng theo chiều dương.

  0
  2021-09-07T07:55:01+00:00

  Đó là quy ước. 

  Ta đang chuyển về phương trình chuyển động dạng $y = ax + b$ nên phải chọn mốc toạ độ, mốc thời gian, chiều dương. 

  Và bạn phải nhớ quy ước dấu của các đại lượng khi lập phương trình chuyển động.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )