mọi người giải hộ mình câu này với Xác định từ đơn, từ phúc trong câu thơ sau đây: Sương chùng ch

Question

mọi người giải hộ mình câu này với
Xác định từ đơn, từ phúc trong câu thơ sau đây:
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về.
(Hữu Thỉnh- Sang thu)

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-10-20T02:43:12+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:44:16+00:00

  Từ đơn: thu, sương, ngô.

  Từ phức: chùng chình, đã về.

  0
  2021-10-20T02:44:53+00:00

  Từ đơn : sương, qua, ngõ, thu, đã, về

  Từ phức : chùng chình, hình như

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )