mọi người giú em với mai em kt rùi ạ hứa vote 5 sao câu1: tại sao nói liên minh châu âu là hình thức liên minh cao nhất trong các tổ chức câu 2: tại s

Question

mọi người giú em với mai em kt rùi ạ hứa vote 5 sao
câu1: tại sao nói liên minh châu âu là hình thức liên minh cao nhất trong các tổ chức
câu 2: tại sao liên minh châu âu là tổ chức thương mại hàng đầu

in progress 0
Clara 3 tuần 2021-08-23T06:02:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:04:04+00:00

  1.Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới là bởi vì:

  -Có chính sách kinh tế chung.

  -Sử dụng đồng tiền chung.

  -Tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, vốn.

  2.Liên minh châu âu là tổ chức thương mại hàng đầu vì:

    – Chiếm tỉ trọng 40% hoạt động ngoại thương của thế giới.

    – Đầu tư mạnh vào công nghiệp ở các nước công nghiệp mới.

    – Không ngừng mở rộng quan hệ kinh tế, văn hoá, xã hội với các nước và các tổ chức kinh tế trên thế giới.

  0
  2021-08-23T06:04:04+00:00

  câu 1: Vì

  – Có chính sách kinh tế chung.

  – Sử dụng đồng tiền chung.

  – Tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, vốn.

  Câu 2: Vì

  – Đầu tư mạnh vào công nghiệp mới các nước ở châu Á, Trung và Nam Mĩ

  – Liên minh châu Âu chiếm tỉ trọng 40% hoạt động ngoại thương của thế giới

  – Đội ngũ lao động đông đảo, có trình độ văn hóa cao, tay nghề thành thạo và nền khoa học tiên tiến.

  – Đặc biệt : Liên minh châu Âu là khu vực kinh tế lớn của thế giới và không ngừng mở rộng quan hệ kinh tế, văn hóa, xã hội với các nước và tổ chức kinh tế trên thế giới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )