Mọi người giúp e với ạ. E cảm ơn!!… Ở 1 loài đông vật, cho con cái (XX) mắt đỏ thuần chủng lai với con đực (XY) mắt trắng thuần chủng được F1 đồng l

Question

Mọi người giúp e với ạ. E cảm ơn!!…
Ở 1 loài đông vật, cho con cái (XX) mắt đỏ thuần chủng lai với con đực (XY) mắt trắng thuần chủng được F1 đồng loạt mắt đỏ. Cho con đực F1 lai phân tích, đời con thu được 50% con đực mắt trắng : 25% con cái mắt đỏ : 25% con cái mắt trắng. Nếu F1 giao phối tự do thì F2 loại cá thể đực mắt đỏ chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

in progress 0
Charlie 1 tháng 2021-11-07T16:55:04+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T16:56:39+00:00

  Đáp án:

  – Cho con cái (XX) mắt đỏ thuần chủng lai với con đực (XY) mắt trắng thuần chủng thu được kiểu hình ở F1 là 100% Mắt đỏ

  → Mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng

  * Quy ước:

  A – mắt đỏ

  a – mắt trắng

  – Cho F1 lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình không đều ở 2 giới

  → Gen nằm trên NST giới tính X

  P:           $X^{A}$$X^{A}$               ×                  $X^{a}$$Y^{}$ 

  F1:                         $X^{A}$$X^{a}$ : $X^{A}$$Y^{}$ 

  – Cho con đực lai phân tích, ta được:

  F1 x F1:          $X^{A}$$X^{a}$                     ×                     $X^{A}$$Y^{}$ 

  $G_{F1}$:   ($\frac{1}{2}$$X^{A}$ : $\frac{1}{2}$$X^{a}$) ($\frac{1}{2}$$X^{A}$ : $\frac{1}{2}$$Y^{}$)

  Fa:    $\frac{1}{4}$$X^{A}$ : $\frac{1}{2}$$X^{a}$ : $\frac{1}{2}$$Y^{}$

  – Tỉ lệ của con đực mắt đỏ là:

  $X^{A}$$Y^{}$ = $\frac{1}{2}$ × $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{4}$ = 25%

   

  0
  2021-11-07T16:56:39+00:00

  Cho con cái (XX) mắt đỏ thuần chủng lai với con đực (XY) mắt trắng thuần chủng được F1 đồng loạt mắt đỏ → Mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng

  A – mắt đỏ, a – mắt trắng

  F1 lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình không đều ở 2 giới → gen nằm trên NST X

  P: $X^{A}$ $X^{A}$ x $X^{a}$Y

  F1: $X^{A}$ $X^{a}$ : $X^{A}$Y 

  Con đực lai phân tích:

  F1 x F1: $X^{A}$ $X^{a}$ x $X^{A}$Y 

  GF1:    (1/2$X^{A}$ : 1/2 $X^{a}$)  (1/2 $X^{A}$ : 1/2Y)

  Tỉ lệ $X^{A}$Y ở F2 là: 1/2 x 1/2 = 1/4 = 25%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )