mọi người giúp em bài này với một kim đồng hồ treo tường có kim phút dài 10cm và kim giờ dài 8 cm. Cho rằng các kim quay đều . Tính tóc độ dài và tốc

Question

mọi người giúp em bài này với
một kim đồng hồ treo tường có kim phút dài 10cm và kim giờ dài 8 cm. Cho rằng các kim quay đều .
Tính tóc độ dài và tốc độ góc của điểm đầu hai kim
(vật lý 10 ạ bài 5 chuyển động tròn đều)

in progress 0
Arya 3 ngày 2021-12-07T23:17:17+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:18:38+00:00

  Giải thích các bước giải: Kim phút quay 1 vòng được 1h → Chu kì quay tròn của điểm đầu kim phút là: Tp = 1h = 3600 s

  Kim giờ quay 1 vòng hết 12 h → Chu kì quay tròn của điểm đầu kim giờ là: Tg = 12h = 43200 s.

  Áp dụng công thức liên hệ giữa tố độ dài và tốc độ góc:

  Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

  Ta có:

  • Tốc độ dài của kim phút là:

  Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

  • Tốc độ góc của kim phút là:

  Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

  • Tốc độ góc của kim giờ là:

  Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10

  Tốc độ dài của kim giờ là:

  Vg = Rg.ωg = 0,08. 1,45.10-4 = 0,116.10-4 m/s = 0,0116 mm/s.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )