Mọi người giúp em giải 2 ý này với ạ . Em cảm ơn! Cân bằng phản ứng oxi hoá khử ( theo phương pháp thăng bằng electron ) a) Fe + H2SO4 —-> Fe2(SO4

Question

Mọi người giúp em giải 2 ý này với ạ . Em cảm ơn!
Cân bằng phản ứng oxi hoá khử ( theo phương pháp thăng bằng electron )
a) Fe + H2SO4 —-> Fe2(SO4) + SO2 + H2O
b) FeO + H2SO4 —-> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

in progress 0
Adalyn 9 phút 2021-10-04T10:53:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T10:54:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) 2Fe + 6H2SO4 —-> Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

  b) 2FeO + 4H2SO4 —-> Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

   

  0
  2021-10-04T10:55:07+00:00

  Đáp án:

   dưới nha bn

  Giải thích các bước giải:

   a.2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4) + 3SO2 + 6H2O

  Fe0→Fe+3 +3e          x2

  S+6 +2e→S+4           x3

  b.2FeO + 4H2SO4 —-> Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

  Fe+2 →Fe+3 +1e              x2

  S+6 +2e→S+4                  x1

  ………………..chúc bn hk tốt…………………

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )