mọi người giúp em giải chi tiêt với ạ nếu ai trả lời trước 23h ngày 21/4/2020 thì mình sẽ chọn câu trả lời hay nhất Câu 1. Suất điện động cảm ứng là

Question

mọi người giúp em giải chi tiêt với ạ nếu ai trả lời trước 23h ngày 21/4/2020 thì mình sẽ chọn câu trả lời hay nhất
Câu 1. Suất điện động cảm ứng là suất điện động
A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín. B. sinh ra dòng điện trong mạch kín.
C. được sinh bởi nguồn điện hóa học. D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng.
Câu 2. Một nam châm chuyển động lại gần vòng dây dẫn kín, từ thông qua vòng dây biến thiên, trong vòng dây xuất hiện một dòng điện cảm ứng. Bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ này là quá trình
A. cơ năng thành điện năng. B. điện năng thành cơ năng.
C. nhiệt năng thành cơ năng. D. cơ năng thành nhiệt năng.
Câu 3. Câu nào dưới đây nói dòng điện cảm ứng là không đúng ?
A. Là dòng điện xuất hiện trong một mạch kín khi từ thông qua mạch kín đó biến thiên.
B. Là dòng điện có chiều và cường độ không phụ thuộc chiều và tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín.
C. Là dòng điện chỉ tồn tại trong mạch kín trong thời gian từ thông qua mạch kín đó biến thiên.
D. Là dòng điện có chiều phụ thuộc chiều biến thiên từ thông qua mạch kín.
Câu 4. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với
A. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy. B. độ lớn từ thông qua mạch.
C. điện trở của mạch. D. diện tích của mạch.

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-10-09T02:32:35+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:33:39+00:00

  Đáp án:1A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

  2A. cơ năng thành điện năng.

  3B. Là dòng điện có chiều và cường độ không phụ thuộc chiều và tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín.

  4A. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )