Mọi người giúp em nhé 3. Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 320m, chiều rộng bằng 60% chiều dài. Tính diện tích của khu đất đó

Question

Mọi người giúp em nhé
3. Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 320m, chiều rộng bằng 60% chiều dài. Tính diện tích của khu đất đó

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-11-21T20:21:09+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T20:22:25+00:00

  Đáp án:

   Nửa chu vi khu đất là

  ` 320 : 2 = 160 (m)`

  Đổi `60% = 3/5`

  Tổng số phần bằng nhau là

  ` 3+5 = 8` ( phần )
  Chiều dài khu đất là

  ` 160 : 8 \times 3 = 60 (m)`

  Chiều rộng khu đất là

  ` 160 – 60 = 100 (m)`

  Diện tích khu đất là

  ` 60 \times 100  =6000 ( m^2)`

  Đáp số : ` 6000 m^2`

   

  0
  2021-11-21T20:22:56+00:00

  Ta có: `60% = 3/5`

  Nửa chu vi khu đất là: 

  `320:2 = 160 (m)`

  Chiều dài khu đất là: 

  `160:(3+5)` x `5 = 100 (m)`

  Chiều rộng khu đất là: 

  `160-100=60 (m)`

  Diện tích khu đất là: 

  `100` x `60 = 6000 (m^2)`

  Đáp số: `6000m^2`

  XIN HAY NHẤT Ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )