mọi người giúp em với ạ 1.chọn từ khác với các từ còn lại schoolbag clock wastebasket bag 2.viết dạng số nhiều các danh từ sau armchair,table,

Question

mọi người giúp em với ạ
1.chọn từ khác với các từ còn lại
schoolbag clock wastebasket bag
2.viết dạng số nhiều các danh từ sau
armchair,table,lamp,bag,couch,knife,family,house,eraser,window,stereo,class,play

in progress 0
Raelynn 3 ngày 2021-12-08T00:04:45+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-08T00:05:45+00:00

  1. 

  Đáp án : wastebasket (thùng rác)

  2. 

  amchairs
  tables
  lamps
  bags
  couches
  knifes
  families
  houses
  erasers
  windows
  stereoes
  classes
  plays

  0
  2021-12-08T00:06:29+00:00

  1.

  schoolbag    clock   wastebasket    bag

  2.

  1. Amchairs
  2 tables
  3 lamps
  4 bags
  5 couches
  6 knifes
  7 families
  8 houses
  9 erasers
  10 windows
  11 stereoes
  12classes
  13 plays

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )