MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI Ạ, EM ĐANG CẦN RẤT GẤP ???????? Câu 1.1 Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng khi nói về chuyển động cơ học? A. Chuyển

Question

MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI Ạ, EM ĐANG CẦN RẤT GẤP ????????
Câu 1.1 Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng khi nói về chuyển động cơ học?
A. Chuyển động cơ học là sự dịch chuyển của vật.
B. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian.
C. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vận tốc của vật.
D. Chuyển động cơ học là chuyển dời vị trí của vật.
Câu 1.2 Có một ôtô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào không đúng?
A. Ôtô chuyển động so với mặt đường.
B. Ôtô đứng yên so với người lái xe.
C. Ôtô chuyển động so với người lái xe.
D. Ôtô chuyển động so với cây bên đường.
Câu 1.3 Một chiếc xe máy chở hai người chuyển động trên đường. Trong các câu mô tả sau câu nào đúng.
A. Người cầm lái chuyển động so với chiếc xe.
B. Người ngồi sau chuyển động so với người cầm lái.
C. Hai người chuyển động so với mặt đường.
D. Hai người đứng yên so với bánh xe.
Câu 1.4 Trong các chuyển động sau, quỹ đạo của chuyển động nào là đường thẳng.
A. Một chiếc lá rơi từ trên cây xuống.
B. Bánh xe khi xe đang chuyển động.
C. Một viên phấn rơi từ trên cao xuống.
D. Một viên đá được ném theo phưong nằm ngang.
Câu 1.5 Một chiếc ô tô đang chạy trên đường, người soát vé đang đi lại trên ô tô. Câu nhận xét nào sau đây là sai?
A. Hành khách đứng yên so với người lái xe.
B. Người soát vé đứng yên so với hành khách.
C. Người lái xe chuyển động so với cây bên đường.
D. Hành khách chuyển động so với nhà cửa bên đường.
Câu 1.6 Trong các ví dụ về vật đứng yên so với vật mốc sau đây, ví dụ nào là sai.
A. Trong chiếc đồng hồ đang chạy đầu kim đứng yên so với cái bàn.
B. Trong chiếc ô tô đang chuyển động người lái xe đứng yên so với ô tô.
C. Trên chiếc thuyền đang trôi theo dòng nước người lái thuyền đứng yên so với chiếc thuyền.
D. Cái cặp để trên mặt bàn đứng yên so với mặt bàn.
Câu 1.7 Người ngồi trên đoàn tàu đang chạy thấy nhà cửa bên đường chuyển động. Khi ấy người đó đã chọn vật mốc là:
A. Toa tàu. B. Bầu trời. C. Cây bên đường. D. Đường ray.
Câu 1.8 Khi trời lặng gió, em đi xe đạp phóng nhanh thì cảm thấy có gió từ phía trước thổi vào mặt. Hãy chọn câu trả lời đúng.
A. Do không khí chuyển động khi chọn vật mốc là cây bên đường.
B. Do mặt người chuyển động khi chọn vật mốc là cây bên đường.
C. Do không khí chuyển động khi chọn mặt người làm vật mốc.
D. Do không khí đứng yên và mặt người chuyển động.
Câu 1.9 Hai ôtô chuyển động cùng chiều và nhanh như nhau trên một đường thẳng. Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động của hai xe?
A. Hai xe cùng chuyển động so với cây cối ven đường.
B. Hai xe cùng đứng yên so với các người lái xe.
C. Xe này chuyển động so với xe kia
D. Xe này đứng yên so với xe kia.
Câu 1.10 Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Câu mô tả nào sau đây là đúng ?
A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước. B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước.
C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông. D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền.
Câu 1.11 Khi xét trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật, thì vật được chọn làm mốc
A. phải là Trái Đất B. phải là vật đang đứng yên
C. phải là vật gắn với Trái Đất D. có thể là bất kì vật nào
Câu 1.12 Một máy bay chuyển động trên đường băng để cất cánh. Đối với hành khách đang ngồi trên máy bay thì
A. Máy bay đang chuyển động B. Người phi công đang chuyển động
C. Hành khách đang chuyển động. D. Sân bay đang chuyển động
Câu 1.13 Câu nào sau đây mô tả chuyển động của một vật nặng được thả rơi từ đỉnh cột buồm của một con thuyền đang chuyển động dọc theo bờ sông, là không đúng?
A. Cả người đứng trên thuyền và đứng trên bờ sông đều thấy vật rơi dọc theo cột buồm.
B. Người đứng trên bờ thấy vật rơi theo đường cong.
C. Người đứng trên thuyền thấy vật rơi thẳng đứng.
D. Người đứng trên bờ thấy vật rơi thẳng đứng.
Câu 1.14 Nhận xét nào sau đây của hành khách ngồi trên đoàn tàu đang chạy là không đúng?
A. Cột đèn bên đường chuyển động so với đoàn tàu.
B. Đầu tàu chuyển động so với toa tàu.
C. Hành khách đang ngồi trên tàu không chuyển động so với đầu tàu.
D. Người soát vé đang đi trên tàu chuyển động so với đầu tàu.
Câu 1.15 Trong các ví dụ về vật đứng yên so với các vật mốc, ví dụ nào sau đây là sai?
A. Các học sinh ngồi trong lớp là đứng yên so với học sinh đang đi trong sân trường
B. Quyển sách nằm yên trên mặt bàn, vật mốc chọn là mặt bàn
C. Ô tô đỗ trong bến xe là đứng yên, vật mốc chọn là bến xe
D. So với hành khách ngồi trong toa tàu thì toa tàu là vật đứng yên

in progress 0
Amara 4 tuần 2021-09-06T05:45:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T05:47:04+00:00

  Câu 1.1 – B. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian.

  Câu 1.2 – C. Ôtô chuyển động so với người lái xe.  

  Câu 1.3 – C. Hai người chuyển động so với mặt đường.

  Câu 1.4 – C. Một viên phấn rơi từ trên cao xuống. 

  Câu 1.5 – B. Người soát vé đứng yên so với hành khách.

  Câu 1.6 – A. Trong chiếc đồng hồ đang chạy  đầu kim đứng yên so với cái bàn.

  Câu 1.7 – A. Toa tàu.

  Câu 1.8 – C. Do không khí chuyển động khi chọn mặt người làm vật mốc.

  Câu 1.9 – C. Xe này chuyển động so với xe kia

  Câu 1.10 – A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.

  Câu 1.11 – D. có thể là bất kì vật nào

  Câu 1.12 – D. Sân bay đang chuyển động

  Câu 1.13 – D. Người đứng trên bờ thấy vật rơi thẳng đứng.

  Câu 1.14- B. Đầu tàu chuyển động so với toa tàu.

  Câu 1.15 – A. Các học sinh ngồi trong lớp là đứng yên so với học sinh đang đi trong sân trường

  0
  2021-09-06T05:47:32+00:00

  Đáp án:

  $1.1B$

  $1.2B$

  $1.3C$

  $1.4A$

  $1.5B$

  $1.6B$

  $1.7A$

  $1.8C$

  $1.9A$

  $1.10A$

  $1.11B$

  $1.12D$

  $1.13D$

  $1.14B$

  $1.15A$

  $\text{Xin hay nhất}$ ????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )