Mọi người giúp em với ạ hic Một vật đang chuyển động với vận tốc 18 km/h dưới tác dụng của lực kéo hợp với phương chuyển động 1 góc 450 thì lên một cá

Question

Mọi người giúp em với ạ hic
Một vật đang chuyển động với vận tốc 18 km/h dưới tác dụng của lực kéo hợp với phương chuyển động 1 góc 450 thì lên một cái dốc nghiêng 1 góc 300, sau khi đi được quãng đường 80m thì vật đạt vận tốc 36 km/h. Biết hệ số ma sát giữa vật và dốc là 0,1, khối lượng của vật là 100kg. Lấy g=10 m/s2.
a. Tính công của lực kéo?
b. Tìm độ lớn lực kéo?

in progress 0
Savannah 10 phút 2021-10-17T03:43:29+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T03:45:12+00:00

  Đáp án:

  a) \(A = 45029J\)

  b) \(F = 796N\)

  Giải thích các bước giải:

  a) Gia tốc là:

  \(a = \dfrac{{{v^2} – v_0^2}}{{2s}} = \dfrac{{100 – 25}}{{2.80}} = \dfrac{{15}}{{32}}m/{s^2}\)

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  F\cos 45 – P\sin 30 – N\mu  = ma\\
   \Rightarrow F = 796N
  \end{array}\)

  Công lực kéo là:

  \(A = Fs\cos 45 = 45029J\)

  b) Độ lớn lực kéo là: \(F = 796N\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )