Mọi người giúp em với Cho 10,5 gam hỗn hợp kẽm đồng oxit tác dụng với dung dịch h2so4 loãng dư thu được 3,36 lít khí ( điều kiện tiêu chuẩn ) a, tín

Question

Mọi người giúp em với
Cho 10,5 gam hỗn hợp kẽm đồng oxit tác dụng với dung dịch h2so4 loãng dư thu được 3,36 lít khí ( điều kiện tiêu chuẩn )
a, tính thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

in progress 0
Maria 3 tháng 2021-09-16T01:02:39+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T01:03:44+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} \%m_{Zn}=92,86\%\\ \%m_{CuO}=7,14\%\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} PTHH:\\ Zn+H_2SO_4\to ZnSO_4+H_2↑\ (1)\\ CuO+H_2SO_4\to CuSO_4+H_2O\ (2)\\ n_{H_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\ mol.\\ Theo\ pt\ (1):\ n_{Zn}=n_{H_2}=0,15\ mol.\\ ⇒m_{Zn}=0,15\times 65=9,75\ g.\\ ⇒\%m_{Zn}=\dfrac{9,75}{10,5}\times 100\%=92,86\%\\ \%m_{CuO}=100\%-92,86\%=7,14\%\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )