Mọi người giúp em với em cần gấp lắm ạ. Em sẽ bình chọn ctlhn cho ạ cho các kí hiệu: Na Mg Al C Si P Cl. a) Hãy so sánh bán kính nguy

Question

Mọi người giúp em với em cần gấp lắm ạ. Em sẽ bình chọn ctlhn cho ạ
cho các kí hiệu: Na Mg Al C Si P Cl.
a) Hãy so sánh bán kính nguyên tử, độ âm điện, tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố
b) Cho biết hóa trị cao nhất với oxi và hidro của các nguyên tố
c) Viết công thức oxit cao nhất, hidroxit và so sánh tính axit- bazo của chúng

in progress 0
Maria 1 năm 2021-08-20T03:06:20+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:07:31+00:00

  Đáp án:

   C)các công thức hidroxit tương ứng và tính bazơ giảm dần đồng thời tính axit tăng dần là:

  naoh;

  mg (oh) 2;

  al(oh)3;

  si(oh)4;

  c(oh)6;p(oh)5;

  cl(oh)7;

   Nhận xét các công thức hỉoxit của các nguyên tố đều có hóa trị là chỉ số của gốc oh

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-20T03:07:38+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  \text{So sánh bán kính nguyên tử :}\\
  Na > Mg > Al > Si > P > Cl\\
  Si > C\\
  \text{So sánh độ âm điện :}\\
  Na < Mg < Al < Si < P < Cl\\
  Si < C\\
  \text{So sánh tính kim loại :}\\
  Na > Mg > Al > Si > P > Cl\\
  \text{So sánh tính phi kim :}\\
  Na < Mg < Al < Si < P < Cl\\
  b)\\
  \text{Hóa trị cao nhất của Na với oxi là I}\\
  \text{Hóa trị cao nhất của Mg với oxi là II}\\
  \text{Hóa trị cao nhất của Al với oxi là III}\\
  \text{Hóa trị cao nhất của C với oxi là IV}\\
  \text{Hóa trị của C với Hidro là IV}\\
  \text{Hóa trị cao nhất của Si với oxi là IV}\\
  \text{Hóa trị của Si với Hidro là IV}\\
  \text{Hóa trị cao nhất của P với oxi là V}\\
  \text{Hóa trị của P với Hidro là III}\\
  \text{Hóa trị cao nhất của Clo với oxi là VII}\\
  \text{Hóa trị của Clo với Hidro là I}\\
  \\
  c)\\
  \text{CT Oxit cao nhất :}NaO\\
  \text{CT Hidroxit :}NaOH\\
  \text{CT Oxit cao nhất :}MgO\\
  \text{CT Hidroxit :}Mg{(OH)_2}\\
  \text{CT Oxit cao nhất :}A{l_2}{O_3}\\
  \text{CT Hidroxit :}Al{(OH)_3}\\
  \text{CT Oxit cao nhất :}C{O_2}\\
  \text{CT Hidroxit :}{H_2}C{O_3}\\
  \text{CT Oxit cao nhất :}Si{O_2}\\
  \text{CT Hidroxit :}{H_2}Si{O_3}\\
  \text{CT Oxit cao nhất :}{P_2}{O_5}\\
  \text{CT Hidroxit :}{H_3}P{O_4}\\
  \text{CT Oxit cao nhất :}C{l_2}{O_7}\\
  \text{CT Hidroxit :}HCl
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )