Mọi người giúp em với! em hết điểm rồi TT~TT ==============– 1. Mô nào sau đây không thuộc loại mô liên kết? A: Mô sợi.

Question

Mọi người giúp em với! em hết điểm rồi TT~TT
——————————————–
1. Mô nào sau đây không thuộc loại mô liên kết?
A:
Mô sợi.
B:
Mô sụn.
C:
Mô cơ tim.
D:
Mô mỡ.
2
Bào quan nào sau đây đảm nhiệm chức năng tổng hợp và vận chuyển các chất?
A:
Trung thể.
B:
Ti thể.
C:
Lưới nội chất.
D:
Bộ máy Gôngi.
7
Thành phần nào sau đây là trung ương thần kinh trong một cung phản xạ vận động?

A:
Tủy sống.
B:
Nơron hướng tâm.
C:
Cơ quan thụ cảm.
D:
Cơ quan phản ứng.
8
Ti thể đảm nhiệm chức năng nào sau đây ?

A:
Bao bọc tế bào, thực hiện quá trình trao đổi chất giữa tế bào và môi trường.
B:
Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng.
C:
Thu gom, hoàn thiện, đóng gói và phân phối sản phẩm trong tế bào.
D:
Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào, có vai trò quyết định trong di truyền.
9
Trong các chất cấu tạo nên tế bào sau đây, chất nào là chất vô cơ ?

A:
Axit nuclêic.
B:
Muối khoáng.
C:
Gluxit.
D:
Prôtêin.
10
Hệ cơ quan nào sau đây ở người có chức năng điều khiển và phối hợp hoạt động của các hệ cơ quan khác trong cơ thể?

A:
Hệ hô hấp.
B:
Hệ tuần hoàn.
C:
Hệ bài tiết.
D:
Hệ thần kinh.
11
Hệ hô hấp của người gồm những cơ quan nào sau đây?

A:
Tim, động mạch, tĩnh mạch, mao mạch, mạch bạch huyết.
B:
Thận, bóng đái, ống dẫn nước tiểu, ống đái.
C:
Mũi, khí quản, phế quản, phổi.
D:
Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.
12
Hệ tuần hoàn của người gồm những cơ quan nào sau đây?

A:
Tim, động mạch, tĩnh mạch, mao mạch, mạch bạch huyết.
B:
Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.
C:
Mũi, khí quản, phế quản, phổi.
D:
Thận, bóng đái, ống dẫn nước tiểu, ống đái.

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-10-13T03:12:01+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T03:13:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1c

  2d

  7a

  8b

  9c

  10d

  11d

  12a

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )