Mọi người giúp mình bài này nha Viết viết lá thư mời một người bạn đến một buổi xem phim Gợi ý : – Sự kiện – Thời gian – Địa điểm – Thời gia

Question

Mọi người giúp mình bài này nha
Viết viết lá thư mời một người bạn đến một buổi xem phim
Gợi ý :
– Sự kiện
– Thời gian
– Địa điểm
– Thời gian gặp

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-10-16T19:14:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:15:29+00:00

  Bài sẵn (mới viết hôm qua) !

  Hi Mai! My aunt gave me two movie tickets yesterday so i want to invite you go to the cinema with me. The movie is “The glass star”. My mom say that movie is very interesting and must-see. Are you free on Saturday? We can go to the cinema in the morning. The name of cinema is “Green Cinema”. It near the stadium on the Tran Quy Don road. The film start at 8:00 so we can meet at 7:45.

  Write to me soon,

  (tên của bn) 

  Dịch: 
  Chào Mai! Dì của mình đã cho mình hai vé xem phim ngày hôm qua nên mình muốn mời bạn đi xem phim với mình. Phim đó là “The glass star”. Mẹ mình nói rằng bộ phim đó rất thú vị và rất đáng xem. Bạn có rảnh rỗi vào thứ bảy không? Chúng ta có thể đi xem phim vào buổi sáng. Tên của rạp chiếu phim là “Green Cinema”. Nó gần sân vận động trên đường Trần Quý Đôn. Phim bắt đầu lúc 8:00 nên chúng ta có thể gặp nhau lúc 7:45.

  Hồi âm mình sớm,

  (tên của bn)

  Bn hok tốt!!

  Vote 5* và hay nhất cho mik nhé!!!

  0
  2021-10-16T19:15:51+00:00

  Dear Rose,

  How are you? I’m very happy when receiving your letter. I don’t know are you miss me?, but I miss you very much. Are you free on Sunday? If you free, I’ll invite you to go to the cinema. I have two stickets of a film. My friend tell me it’s very nice. It’ll start at 7.00 p.m at Starlight cinema. Can you go with me? If you can, let’s meet at the park near your house. I hope we’ll have great and fun times together.

  Looking forward to seeing you at there.

  Have a nice day!

  Love,

  To Thanh Han

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )