Mọi người giúp mình bài này với mình đang cần gấp tìm x 2x-138=2^2.3^2

Question

Mọi người giúp mình bài này với mình đang cần gấp tìm x
2x-138=2^2.3^2

in progress 0
Mary 4 tuần 2021-07-09T22:06:41+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:07:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   2x-138=2∧2.3∧2

  2x-138=4.9

  2x-138=36

  2x        =36+138

  2x        =174

    x        =174 : 2

    x        =87

  ⇒x=87

  0
  2021-07-09T22:08:01+00:00

  Giải thích các bước giải:

  2x – 138 = 2^2 . 3^2

  2x – 138 = 4 . 9

  2x – 138 = 36

  2x           = 36 + 138

  2x           = 174

    x            = 174 : 2

    x            = 87 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )