Mọi người giúp mình với : -Bài học kinh nghiệm Việt Nam rút ra từ công cuộc cải cách mở cửa của trung quốc là gì?

Question

Mọi người giúp mình với :
-Bài học kinh nghiệm Việt Nam rút ra từ công cuộc cải cách mở cửa của trung quốc là gì?

in progress 0
Nevaeh 3 ngày 2021-12-07T02:14:26+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T02:15:31+00:00

  Cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc năm 1978 chủ trương: lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn.

  => Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, là quốc gia trong thập kỉ 80 có tốc độ phát triển kinh tế cao nhất thế giới.

  => Việt Nam có thể học tập được bài học lấy phát triển kinh tế làm trung tâm vì kinh tế là nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế, là yếu tố quan trọng để xây dựng thực lực quốc gia.

  0
  2021-12-07T02:15:45+00:00

  -đổi mới đất nước bắt đầu từ kt lấy kt lầm trộng tâm

  -kiên định trước sự lãnh đạo của đẳng và đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội

  -thực hện cải cách mở cửa nhưng trên nguyên tắc bảo vệ độc lập chủ quyền

  -xây dựng và pt đất nước phải gắn liền với ổn định chính trị xã hội giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )