Mọi người làm giúp mình câu (c) và (d) được không? Thanks nha. Mình đang ở con đường dead end rồi! Dùng 13g kẽm phản ứng với dung dịch HCl tạo thành

Question

Mọi người làm giúp mình câu (c) và (d) được không? Thanks nha. Mình đang ở con đường dead end rồi!
Dùng 13g kẽm phản ứng với dung dịch HCl tạo thành V(lít) khí. Dẫn V(lít) khí qua sắt (II) oxit thì thu được m(g) chất rắn.
a/ Viết phương trình phản ứng? (Ko cần làm)
b/ Tính V(l) khí (đktc)? (Ko cần làm)
c/ Tính m(g) chất rắn?
d) Tính khối lượng sắt (II) oxit?

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-10-25T00:04:57+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-25T00:06:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)$Zn+2HCl–>ZnCl2+H2$

  $H2+FeO—>Fe+H2O$

  b)$n Zn=13/65=0,2(mol)$

  Theo PTHH

  $n H2=n Zn=0,2(mol)$

  =>$V=VH2=0,2.22,4=4,48(l)$

  c)$n Fe=n H2=0,2(mol)$

  =>$m=mFe=0,2.56=11,2(g)$

  d)Theo PTHH

  $n FeO=nH2=0,2(mol)$

  =>$m FeO=0,2.72=14,4(g)$

  0
  2021-10-25T00:06:33+00:00

  Đáp án: c)11,2g

                d)14,4g

   

  Giải thích các bước giải

  PTHH:    Zn+2HCl=ZnCl2+H2  (1)

                H2+FeO=Fe+H2O      (2)

  Theo đề bài ta có nZn=13/65=0,2(mol)

  Theo PTHH (1) ta có nZn=nH2=0,2 mol

  Theo PTHH (2) ta lại có nH2=nFeo=nFe=0,2 mol

  m(g) chất rắn là mFe=0,2*56=11,2g

  Khối lượng sắt(II) oxit là mFeO=0,2*(56+16)=14,4g

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )