mọi người ơi cho mình hỏi hiến pháp là gì

Question

mọi người ơi cho mình hỏi hiến pháp là gì

in progress 0
Arya 5 tháng 2021-07-21T09:19:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:20:48+00:00

  Hiến pháp là một hệ thống cao nhất của pháp luật quy định những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập thủ tục, quyền hạn, trách nhiệm của một chính quyền.

  0
  2021-07-21T09:21:35+00:00

  Hiến pháp là một hệ thống cao nhất của pháp luật quy định những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập thủ tục, quyền hạn, trách nhiệm của một chính quyền.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )