Mọi người ơi cho mình mấy ví dụ về tìm hệ số đi ạ( có đáp án nha) học ròi mà vẫn chữa rõ lắm

Question

Mọi người ơi cho mình mấy ví dụ về tìm hệ số đi ạ( có đáp án nha) học ròi mà vẫn chữa rõ lắm

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-24T22:33:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:34:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đơn thức : 5xy → 5 là hệ số, xy là biến số
                    10$x^{2}$ $y^{3}$z → 10 là hệ số, $x^{2}$ $y^{3}$z là biến số

                     7abc$x^{6}$$y^{2}$$z^{7}$ (Điều kiện : a,b,c là hằng số) → 7abc là hệ số, $x^{6}$$y^{2}$$z^{7}$ là biến số
  *
  Hệ số là phần số như 1; 2; $\frac{1}{3}$;… ấy. Cậu cũng lưu ý VD in nghiêng nha. Nếu đơn thức có phần điều kiện a,b,c hay x,y,z,…là hằng số thì a,b,c hay x,y,z,… đó là phần hệ số (Vì hệ số không thay đổi được) Còn nếu không có phần điều kiện thì cứ chữ cậu cho vào phần biến nha (Nhớ rút gọn đơn thức trước)
  Chúc cậu học tốt :>

  0
  2021-09-24T22:35:17+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  Hệ số : là các số xuất hiện trong 1 đơn thức đã được thu gọn hay xuất hiện trong 1 đa thức đã được thu gọn

  Một lưu ý : trong 1 đa thức hay 1 đơn thức đã rút gọn thì hệ số luôn đứng đầu 

  `Vd : 3/2 x^2yz`

  Hệ số : `3/2`

  `Vd : -98x^3yu^2`

  Hệ số : `-98`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )