Mọi người ơi, có ai cho mình xin công thức tìm thứ khi biết ngày, tháng, năm

Question

Mọi người ơi, có ai cho mình xin công thức tìm thứ khi biết ngày, tháng, năm

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-07-27T02:49:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:51:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  n = (ngày+2*tháng+(3*(tháng+1)) div 5 + năm + (năm div 4)) mod 7

  0
  2021-07-27T02:51:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  n = (ngày+2*tháng+(3*(tháng+1)) div 5 + năm + (năm div 4)) mod 7

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )