Mọi người ơi giúp em câu này với mai em ko lm đc bài là e chết với cô. Bài gấp mọi người ơi giúp em đi ạ huhuhuhuhu T-T 0. Tạo một biến lấy tên là n đ

Question

Mọi người ơi giúp em câu này với mai em ko lm đc bài là e chết với cô. Bài gấp mọi người ơi giúp em đi ạ huhuhuhuhu T-T
0. Tạo một biến lấy tên là n để hiện thi độ dài của một cạnh của hình tam giác đều
1.Tạo một biến tên là b dùng để hiển thị độ dài của một cạnh của hình ngũ giác.
2.Tạo một biến lấy tên là d dùng để hiện thị độ dài của một cạnh của hình ngũ giác
3. tạo một biến lấy tên là g dùng để hiện thị độ dài của một cạnh của hình lục giác
4.tạo chương trình lấy tên là hoavan dùng chương trình con hinhvuong
5. tạo chương trình hoatiet1 sử dụng chương trình con hinhtron và tamgiac
6. tạo chương trình lấy tên là nha vẽ hình ngôi nhà từ chương trình con square và tri

in progress 0
Claire 4 tháng 2021-08-22T14:28:54+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:30:42+00:00

  _Xin chào! Xin chào! ^^_

  *Bạn tham khảo nha* (có một số câu mik phải làm thêm cho bạn)

  1. 

  to hinhtamgiac :n

  cs

  repeat 3 [fd :n rt 360/3]

  end

  2.

  to hinhngugiac

  cs

  repeat 5 [fd :b rt 360/5]

  end

  3.

  to hinhngugiac

  cs

  repeat 5 [fd :d rt 360/5]

  end

  4. 

  to hinhlucgiac

  repeat 6 [fd :g rt 360/6]

  end

  5.

  to hinhvuong

  repeat 4 [fd 100 rt 90]

  end

  to hoavan

  repeat 12 [hinhvuong rt 30]

  end

  6.

  to hinhtron

  circle 100

  end

  to tamgiac

  repeat 3 [fd 100 rt 120]

  end

   

  to hoatiet1

  cs

  repeat 25 [hinhtron tamgiac lt 90]

  end

  7. 

  to square

  repeat 4 [fd 100 rt 90]

  end

  to tri

  repeat 3 [fd 100 rt 120]

  end

   

  to nha

  square

  fd 100 rt 30

  tri

  end

  * Chúc bạn học tốt *

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )