Mọi người ơi giúp em đặt câu với thì tương lai đơn, thì tương lai tiếp diễn và chuyển sang bị động với ạ

Question

Mọi người ơi giúp em đặt câu với thì tương lai đơn, thì tương lai tiếp diễn và chuyển sang bị động với ạ

in progress 0
aihong 1 năm 2021-09-09T09:47:17+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T09:48:24+00:00

  1. 

  – I will water the tree (Tương lai đơn)

  ⇒ The tree will be watered by me. (Bị động)

  2. 

  I will be painting the house at 8 o’clock  tomorrow(Tương lai tiếp diễn)

  ⇒  The house will be being painted  at 8 o’clock  tomorrow by me. (Bị động)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )