Mọi người ơi giúp em đặt câu với thì tương lai tiếp diễn và chuyển sang bị động với ạ

Question

Mọi người ơi giúp em đặt câu với thì tương lai tiếp diễn và chuyển sang bị động với ạ

in progress 0
Abigail 3 tháng 2021-09-09T10:25:33+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:26:52+00:00

  This time tomorrow, the entrance exam will be taken by us

  giờ này ngày mai kỳ thi tuyển sinh sẽ do chúng tôi thực hiện

  0
  2021-09-09T10:27:25+00:00

  Tương lai tiếp diễn: I will be washing dishes this time tomorrow

  Khi chuyển sang bị động: Dishes will be being washed by me this time tomorrow

     Gởi bn 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )