Mọi người ơi giúp mìn vs ạ $\frac{-3}{4}^{3.x-1}$=$\frac{-27}{64}$

Question

Mọi người ơi giúp mìn vs ạ
$\frac{-3}{4}^{3.x-1}$=$\frac{-27}{64}$

in progress 0
Kaylee 1 tuần 2021-12-07T18:21:14+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:22:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $(\frac{-3}{4})^{3x-1} =\frac{-27}{64}$

  ⇔ $(\frac{-3}{4})^{3x-1} =\frac{-3^3}{4^3}$

  ⇔ $(\frac{-3}{4})^{} =(\frac{-3}{4})^3$

   ⇒        $3x-1=3$

  ⇔$3x=4$

  ⇔$x=\frac{4}{3}$ 

  Cho mình xin câu trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )