Mọi Người ơi giúp mình câu này với 1.Nhân tố nào sau đây tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp chế biến ? A. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thi

Question

Mọi Người ơi giúp mình câu này với
1.Nhân tố nào sau đây tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp chế biến ?
A. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
B. Dân cư và lao động
C. Đường lối công nghiệp hóa
D. Cơ sở hạ tầng

in progress 0
Genesis 1 tháng 2021-07-30T03:25:18+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:26:42+00:00

  1.Nhân tố nào sau đây tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp chế biến ?

  A. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

  B. Dân cư và lao động

  C. Đường lối công nghiệp hóa

  D. Cơ sở hạ tầng

  Dap an : A

  0
  2021-07-30T03:27:08+00:00

  .Nhân tố nào sau đây tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp chế biến ? A. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên B. Dân cư và lao động C. Đường lối công nghiệp hóa D. Cơ sở hạ tầng

  mik chọn A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )