Mọi người ơi giúp mình với (3-x) (3+x)-x(1-x)

Question

Mọi người ơi giúp mình với (3-x) (3+x)-x(1-x)

in progress 0
Reese 4 tháng 2021-08-11T10:58:47+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T11:00:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `(3-x)` `.(3+x)` `-` `x.(1-x)`

  `=` `9+3x` `-` `3x` `-` `x^2` `-` `x+x^2`

  `=` `9` `-`  `(3x-3x-x)` `+` `(-x^2-x^2)` 

  `=` `9-x`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-08-11T11:00:42+00:00

  Đáp án:

   9 – x 

  Giải thích các bước giải:

  (3-x)(3+x)- x(1-x)

  = 9 – x ² – x + x² 

  = 9 – x – (x² – x²) 

  = 9 – x 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )