Mọi người ơi giúp mình với ạ!! Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào? b) bi

Question

Mọi người ơi giúp mình với ạ!!
Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O.
a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?
b) biết tỉ khối hơi của A đối với H2 bằng 15, tìm công thức phân tử của a?

in progress 0
Isabelle 1 tháng 2021-07-30T03:35:05+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:36:11+00:00

  Đáp án:

  \(CTPT:{C_2}{H_6}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  \text{Trong hợp chất hữu cơ A có nguyên tố Cacbon và Hidro}\\
  b)\\
  CTPT:{C_x}{H_y}\\
  {n_{C{O_2}}} = \dfrac{{8,8}}{{44}} = 0,2mol\\
  {n_C} = {n_{C{O_2}}} = 0,2mol\\
  {n_{{H_2}O}} = \frac{{5,4}}{{18}} = 0,3mol\\
  {n_H} = 2{n_{{H_2}O}} = 0,6mol\\
  {M_A} = 15{M_{{H_2}}} = 30dvC\\
  {n_A} = \dfrac{3}{{30}} = 0,1mol\\
  x = \dfrac{{{n_C}}}{{{n_A}}} = \dfrac{{0,2}}{{0,1}} = 2\\
  y = \dfrac{{{n_H}}}{{{n_A}}} = \dfrac{{0,6}}{{0,1}} = 6\\
   \Rightarrow CTPT:{C_2}{H_6}
  \end{array}\)

  0
  2021-07-30T03:36:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Giải thích các bước giải:

  Đốt cháy A thu CO2 và H2O suy ra A chứa C,H và có thể có thêm O

  nC=nCO2=8,844=0,2mol→mC=2,4g

  nH=2nH2O=2.5,418=0,6mol→mH=0,6g

  mC+mH=2,4+0,6=3g=mA Vậy A chỉ có C và H

  – Ta có: nC:nH=0,2:0,6=1:3

  Công thức nguyên: (CH3)n

  – Theo đề ta có: 15n<40n<2,67 Vì n nguyên dương nên n=1 và n=2

  – Khi n=1 CTPT CH3 không đảm bảo hóa trị của C(C hóa trị IV): loại

  – Khi n=2CTPT: C2H6

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )