mọi người ơi giúp mình với sắp xếp thế này đúng chưa ạ saw / I / yesterday / gorillas / at / the / zoo I saw gorillas yest

Question

mọi người ơi giúp mình với
sắp xếp thế này đúng chưa ạ
saw / I / yesterday / gorillas / at / the / zoo
I saw gorillas yesterday at the zoo

time / free / in / I / read / English / short / stories / my
I read short stories English my in free time

in progress 0
Cora 4 giờ 2021-10-14T01:03:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T01:05:09+00:00

      saw / I / yesterday / gorillas / at / the / zoo

  ⇒ I saw gorillas at the zoo yesterday

   dịch: Tôi đã nhìn thấy khỉ đột ở sở thú hôm qua

      time / free / in / I / read / English / short / stories / my

  ⇒ I read English short stories in my free time

    dịch: Tôi đọc truyện tiếng Anh ngắn vào thời gian rảnh của tôi

  0
  2021-10-14T01:05:46+00:00

  Answer:

  saw / I / yesterday / gorillas / at / the / zoo.

  ⇒ I saw gorillas at the zoo yesterday.

  time / free / in / I / read / English / short / stories / my

  ⇒ I read short stories English  in my free time.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )