Mọi người ơi giúp mk với,có cách giải nào dễ hiểu nhất ko? Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối với He là 1,8.Đun nóng X một tg trong bình kín (bột F

Question

Mọi người ơi giúp mk với,có cách giải nào dễ hiểu nhất ko?
Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối với He là 1,8.Đun nóng X một tg trong bình kín (bột Fe xúc tác)thu đc hỗn hợp khí Y có tỉ khối với He là 2.Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là bao nhiêu?
50%. 36%. 40%. 25%

in progress 0
Jasmine 2 tuần 2021-07-10T11:40:47+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:42:08+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án:

  `D.25%`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  `\overline {M_X}={28n_{N_2}+2n_{H_2}}/{n_{N_2}+n_{H_2}}=4.1,8=7,2`

  `=> 4n_{N_2}=n_{H_2}`

  => Đặt `n_{N_2}=a mol`

              `n_{H_2}=4a mol`

  `PTHH:`

  $N_2 + 3H_2 \xrightarrow {t^0+Fe} 2NH_3$

  Vì `n_{N_2}<{n_{H_2}}/3 (a<{4a}/3)` nên nếu `H%=100%` thì `N_2` sẽ hết trước, `H_2` còn dư

  => Hiệu suất tính theo `N_2`

  Gọi số `mol` `N_2` phản ứng là `b` `mol`

  `=> n_{N_2.dư}=(a-b) mol`

  Theo pt:

  `n_{H_2.pư}=3.n_{N_2.pư}=3b mol`

  `=> n_{H_2.dư}=(4a-3b) mol`

  `n_{NH_3}=2.nN2=2b mol`

  Hỗn hợp khí `Y` sẽ gồm `NH_3` mới sinh ra, `H_2` và `N_2` còn dư

  Ta có:

  `\overline {M_Y}={17n_{NH_3}+2n_{H_2.dư}+28n_{N_2.dư}}/{n_{NH_3}+n_{H_2.dư}+n_{N_2.dư}}=4.2=8`

  `=> 17n_{NH_3}+2n_{H_2.dư}+28n_{N_2.dư}=8n_{NH_3}+8n_{H_2.dư}+8n_{N_2.dư}`

  `=> 9n_{NH_3}+20n_{N_2.dư}=6n_{H_2.dư}`

  `=> 9.2b+20.(a-b)=6.(4a-3b)`

  `=> 4a=16b`

  `=> b=0,25a`

  Hiệu suất phản ứng là:

  `H%=b/a.100={0,25a}/a.100=25%`

  => Chọn `D`

  0
  2021-07-10T11:42:33+00:00

  Đáp án: $D$

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )