Mọi người ơi mik còn 37 điểm, cho mọi người 10 đ nek câu hỏi: Thế nào là tiết kiệm

Question

Mọi người ơi mik còn 37 điểm, cho mọi người 10 đ nek
câu hỏi: Thế nào là tiết kiệm

in progress 0
Charlie 1 tháng 2021-08-05T02:25:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:26:51+00:00

  Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lí của cải, vật chất, thời gian, sức lực của mình.

  chúc bn học tốt

  0
  2021-08-05T02:27:05+00:00

  Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lí , đúng mức của cải vật chất , thời gian , sức lực của mình và người khác.

  Ý nghĩa : 

  Tiết kiệm thể hiện sự quý trọng thành quả lao động của bản thân và của người khác.

  Chúc bạn học tốt ^-^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )