Mọi người thử phân tích câu này có đúng ngữ pháp không??? “There are more than a thousand people die in the disaster”

Question

Mọi người thử phân tích câu này có đúng ngữ pháp không???
“There are more than a thousand people die in the disaster”

in progress 0
Ayla 3 tháng 2021-09-12T07:35:31+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T07:37:09+00:00

  die `->` died

  `=>` More than a thousand people died in the disaster.

  `Jeikei`

  0
  2021-09-12T07:37:25+00:00

  There are more than a thousand people die in the disaster”

  -> There are more than one hundred people die in the disaster

  Số đếm + hundred/thousand/million/billion+N(s/es) 

  Đây là ý kiến riêng của mk có dì sai sót thì mk xin lỗi bn 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )