mọi người ưi mai e thi òi mọi người giúp em giải câu này nha TÍNH CHẤT CỦA 3 LOẠI GƯƠNG VÀ NÊU TÊN (???CỨU E VỚI ???) 5 SAO LUN(nếu đúng)

Question

mọi người ưi mai e thi òi mọi người giúp em giải câu này nha
TÍNH CHẤT CỦA 3 LOẠI GƯƠNG VÀ NÊU TÊN
(???CỨU E VỚI ???)
5 SAO LUN(nếu đúng)

in progress 0
Amaya 1 tuần 2021-12-04T07:44:51+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:45:54+00:00

  ảnh tạo bởi gg phẳng ko hứng đc trên màn chắn và lớn bằng vật

  ảnh tạo bới gg cầu lõm lớn hơn vật

  ảnh tạo bởi gg cầu lồi hướng đc trên màn chắn và bé hơn vật

  0
  2021-12-04T07:46:14+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: có 3 loại gương

  Gương phẳng : bề mặt gương có dạng phẳng, ảnh tạo bởi nó là ảnh ảo, ko hứng đc trên màn chắn, có độ lớn bằng vật và khoảng từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh ảo đến gương

  Gương cầu lồi: bề mặt có dạng lời ra một phần mặt cầu, ảnh tạo bởi nó là ảnh ảo, ko hứng đc trên màn chắn, bé hơn vật, vùng nhìn thấy rộng nhất trog 3 cái gương

  Gương cầu lõm: bề mặt bị lõm vào 1 phần mặt cầu, ảnh tạo bởi nó là ảnh ảo, ko hứng đc trên màn chắn, vùng nhìn thấy hẹp=> phải đặt vật sát gương mới thấy ảnh, và độ lớn ảnh lớn hơn vật

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )