Mỗi nhóm quyền cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của mỗi trẻ em

Question

Mỗi nhóm quyền cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của mỗi trẻ em

in progress 0
Eva 1 tháng 2021-09-01T21:38:15+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T21:39:37+00:00

  Nhóm quyền sống còn là một nhóm rất cần thiết vì đây là nhóm có quyền được sống và tồn tại như chăm sóc sức khỏe.

  Tiếp theo là nhóm quyền bảo vệ, nhóm này sẽ gồm có những quyền bảo vệ trẻ em dưới những hình hình thức đánh đập, hành hạ.

  Tiếp là nhóm quyền phát triển, đây là nhóm có những quyền đáp ứng các nhu cầu để trẻ em được phát triển toàn diện như học tập, vui chơi, giải trí, phát huy tài năng.

  Nhóm cuối cùng là nhóm quyền tham gia, gồm có những quyền về tham gia, là một nhóm có quyền tham gia những việc liên quan đến cuộc sống của trẻ như bày tỏ nguyện vọng, ý kiến.

  Học tốt ^~^

  0
  2021-09-01T21:40:13+00:00

  Mỗi nhóm quyền được ban ra đều có sự cần thiết đối với cuộc sống của mỗi trẻ em.

  • Nhóm quyền sống còn: Theo nhóm quyền này, các em sinh ra có quyền được sống, được làm người, được sự chăm sóc và bảo vệ của bố mẹ, người thân gia đình và xã hội.
  • Nhóm quyền bảo vệ:  Trẻ được bảo vệ cả về thể xác lẫn tâm hồn, không được đối xử tệ bạc, bóc lột, câm hại hay bỏ rơi trẻ nhỏ.
  • Nhóm quyền phát triển: Trẻ có quyền được phát triển tự nhiên, quyền được vui chơi, học tập để phát triển một cách toàn diện nhất.
  • Nhóm quyền tham gia: Trẻ em cũng có quyền bày tỏ ý kiến của mình và được mọi người tôn trọng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )