Mối quan hệ gia tốc vận tốc quãng đường trong chuyển động nhanh dần đều? Nêu đặc điểm của chuyển động rơi tự do. Mn cứu mình vớiii

Question

Mối quan hệ gia tốc vận tốc quãng đường trong chuyển động nhanh dần đều? Nêu đặc điểm của chuyển động rơi tự do.
Mn cứu mình vớiii

in progress 0
Arya 1 tháng 2021-08-06T21:33:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:35:05+00:00

  -Mối quan hệ gia tốc vận tốc quãng đường trong chuyển động nhanh dần đều:

     +$v^{2}$ -$vo^{2}$ =2as

  – chuyển động rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều.

  – công thức: s=$\frac{1}{2}$ .g$t^{2}$  , v=g.t

   

  0
  2021-08-06T21:35:26+00:00

  Gia tốc của chuyển động là đại lượng xác định bằng thương số giữa độ biến thiên vận tốcΔv và khoảng thời gian vận tốc biến thiênΔt.

  Đặc điểm của sự rơi tự do là:

  Phương: thẳng đứng (dây rọi).

  Chiều: từ trên xuông dưới.

  Chuyển động rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều.

  Vật rơi tự do với gia tốc bằng gia tốc trọng trường.

  Vật rơi tự do với vận tốc ban đầu bằng 0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )