Mối quan hệ giữa địa hình vs hướng sông

Question

Mối quan hệ giữa địa hình vs hướng sông

in progress 0
Jade 4 tháng 2021-08-23T04:26:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T04:27:32+00:00

  Hướng chảy của sông chảy theo hướng địa hình là Tây Băc – Đông Nam và vòng cung

  0
  2021-08-23T04:27:43+00:00

  -Mối quan hệ nhân quả là một trong những đặc thù của khoa học địa lí và là một trong những kiến thức cơ bản của môn địa lí ở trường phổ thông. Mối liên hệ này biểu thị tương quan phụ thuộc lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng và quá trình địa lí. Chúng không bao giờ tồn tại và vận động tách biệt, độc lập mà luôn luôn tác động qua lại lẫn nhau một cách mật thiết. Các mối quan hệ này bao gồm mối quan hệ giữa các hiện tượng và quá trình tự nhiên, mối quan hệ giữa các hiện tượng kinh tế – xã hội và mối quan hệ giữa tự nhiên với kinh tế – xã hội. Việc giải thích các

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )