mối quan hệ giữa động năng vận tốc và khối lượng vật

Question

mối quan hệ giữa động năng vận tốc và khối lượng vật

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-09-23T15:24:19+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T15:25:30+00:00

  Đáp án:

   

  Động năng tỉ lệ thuận với khối lượng m của vật, và bình phương vận tốc của vật \({v^2}\)

   

  0
  2021-09-23T15:25:49+00:00

  Đáp án:

  Mối quan hệ giữa động năng vận tốc và khối lượng vật là:

  \[{{\rm{W}}_d} = \frac{1}{2}m{v^2}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )