Mối quan hệ giữa ( trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường ) và ( chuyển hóa nội bào )???????????? K chép mạng ????‍♀️ ????

Question

Mối quan hệ giữa ( trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường ) và ( chuyển hóa nội bào )????????????
K chép mạng ????‍♀️
????

in progress 0
Elliana 1 tuần 2021-09-02T13:03:31+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:05:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất của tế bào có quan hệ sau:

  – Trao đổi ở cấp độ cơ thể được thực hiện như sau: Cơ thể lấy vào từ môi trường thức ăn, nước, muối khoáng (nhờ hệ tiêu hóa) và oxi (nhờ hệ hô hấp), thức ăn được biến đổi thành các chất đơn giản dễ hấp thụ, chất thải và CO2 được thải qua hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ bài tiết.

  – Trao đổi ở cấp độ tế bào: Tế bào thu nhận oxi, chất dinh dưỡng từ môi trường trong để dùng cho hoạt động sống của tế bào, các sản phẩm không cần thiết của tế bào thải ra môi trường trong để đưa tới hệ bài tiết, hệ hô hấp.

  + Mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong.

  + Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể tạo điều kiện cho TĐC ở cấp độ tế bào. Không có sự TĐC ở cấp độ cơ thể thì cũng không có TĐC ở cấp độ tế bào

  + Ngược lại: TĐC ở cấp độ tế bào giúp cho từng tế bào tồn tại và phát triển, trên cơ sở đó cơ thể tồn tại và phát triển.

  Sự TĐC ở cấp độ tế bào và TĐC ở cấp độ cơ thể có mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ, không thể thiếu 1 trong 2 quá trình trên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )