Mối quan hệ giữa vận động và phát triển là gì ? Vì sao vận động là phương thức tồn tại của vật chất ?

Question

Mối quan hệ giữa vận động và phát triển là gì ? Vì sao vận động là phương thức tồn tại của vật chất ?

in progress 0
aikhanh 1 năm 2021-08-07T18:40:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:41:32+00:00

  Mối quan hệ giữa vận động và phát triển là khi vận dộng đi lên được coi là phát triển

  0
  2021-08-07T18:41:50+00:00

  Mối quan hệ giữa vận động và phát triển là gì?

  – Vận động theo chiều hướng tiến lên mới được coi là phát triển.

  => Có phát triển là có vận động.

  => Còn có vận động chưa chắc phát triển.

  Vì sao vận động là phương thức tồn tại của vật chất?

  – Vì: Bất kì sự vật hiện tượng nào cũng luôn luôn vận động. Bằng vận động và thông qua vận động mà sự vật hiện tượng tồn tại và thể hiện đặc tính của mình.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )