Mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay??

Question

Mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay??

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-09-09T18:41:05+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-09T18:42:06+00:00

    Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay phát triển theo hướng Việt Nam ngày càng có quan hệ sâu rộng với Trung Quốc trong hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và chính trị. Báo chí Việt Nam những năm gần đây luôn luôn ca ngợi tình hữu hảo 2 nước, cho dù 2 bên có tranh chấp tại khu vực biển Đông mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Dưới thời Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Việt Nam ký 2 Hiệp định Biên giới trên bộ và phân chia vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc. Theo báo chí chính thống của Việt Nam, Việt Nam có quan hệ mật thiết “môi hở răng lạnh” với Trung Quốc. 2 nước đều do 2 Đảng Cộng sản lãnh đạo.

    Hay nhất rồi đó!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )